Akut Kalp

Akut Kalp


Akut Kalp,

Akut kalp yetersizliği ivedi tedavi gerektiren, önceden bulunan kalp yetersizliğinin dekompanse olması ya da yeni başlayan kalp yetersizliği olarak tanımlanmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye' de de hospitalizasyonun en önemli sebeplerinden biridir. Akut kalp yetersizliğine bağlı hastane başvurularının yğzde 80’ini önceden olan kalp yetersizliğinin kötüleşmesi, yüzde 15’ini yeni başlayan kalp yetersizliği ve yüzde 5’ini de refrakter kalp yetersizliği oluşturmaktadır.

Hastahanelerde uygulanan gelişmiş tedavilere rağmen hastaların taburcu edilmesi sonrası mortalite ve hastaneye yeniden başvuru oranları yüksektir. Mortalite hastahanede %4-7 ve taburcu edilme sonrası erken dönemde %10-15 oranındadır. Hastaneye tekrar başvuru oranı ilk 60-90 gün içinde %30 ve 1 yıl içerisindeki başvuru oranı ise %30-40 olarak bildirilmektedir. Akut kalp yetersizliği sebebi ile başvuran hastaların yaklaşık %60’ında koroner arter hastalığı, bunların da %30’unda geçirilmiş miyokard infarktüsü mevcuttur. Akut kalp yetersizliği nedeni ile hastahaneye yatan hastalarda koroner arter hastalığının bulunması kötü prognozun belirleyicilerindendir. Bu hastaların hem hastahane içi hem de taburcu edilme sonrası 60-90 günlük mortalite oranı yüksektir. Bir otopsi çalışmasında iskemik kardiyomiyopatisi bulunan hastaların yaklaşık %60’ında ölüm sebebi akut miyokard infarktüsü olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, kalp yetersizliği olan hastalarında akut miyokard infarktüsüne bağlı olarak gelişen ölümlerin çoğunlukla yanlışlıkla kalp yetersizliğinin kötüleşmesine ya da aritmilere bağlandığını ortaya koymaktadır.
Akut koroner sendroma bağlı kalp yetersizliğinde miyokardiyal hasar kalp yetersizliğinin ana sebebini oluştururken, altta yatan kronik koroner hastalığı varlığında miyokardiyal hasar kalp yetersizliğinin kötüleşmesine yol açar. Fakat akut kalp yetersizliği ve koroner arter hastalığı bulunan hastaların çoğunda hospitalizasyon nedeni akut koroner sendrom değildir. Çünkü akut koroner sendrom ile alakalı olan ya da olmayan kalp yetersizliği kliniği birbirine çok benzer. Akut kalp yetersizliğinde, özellikle koroner arter hastalığı olan kişilerde birçok faktör miyokardiyal durumu tırmandırır.
Akut koroner sendrom ile hastahanelere başvuran hastaların yaşlaşık %10-20’sine kalp yetersizliği bulunur. Bu hastalarda kardiyak enzimler oldukça yüksektir ve troponin seviyesi ile kısa dönem kötü prognoz bağlantılıdır. Kalp yetersizliği ile akut koroner sendromda kısa ve uzun dönem mortalite oranı kalp yetersizliği olmayan kişiler ile kıyaslandığızaman belirgin bir şekilde artmıştır. Prognoz Killip sınıflaması ile belirlenen kalp yetersizliği bunun ciddiyeti ile ilişkilidir ve Killip sınıfı arttıkça mortalite oranı da artmaktadır.

Kalp yetersizliği hastalarında uzun dönem prognoz koroner arter hastalığının olması ve ciddiyeti ile ilişkilidir. Bu hem sol ventrikül sistolik disfonksiyonu olan hem de sistolik fonksiyonu korunmuş hastalar için geçerli bir durumdur. Akut kalp yetersizliği sendromlarının etyolojisinde koroner arter hastalığı sık rastlanan bir neden olmasına rağmen, bu hastalarda koroner anjiyografi ve revaskülarizasyon oranları düşük olur. Akut koroner sendroma eşlik eden kalp yetersizliği halinde revaskülarizasyon artan survi ile ilişkilidir. Kronik koroner arter ve akut kalp yetersizliği olan hastalarda revaskülarizasyonun faydasını araştıran çalışmalar kısıtlı sayıdadır. OPTIMIZE-HF çalışmasında akut kalp yetersizliği sebepli hastaneye yatışta yapılan koroner anjiyografinin artmış aspirin kullanımı, revaskülarizasyon ve azalmış 60 ile 90 günlük ölüm oranı ile alakalı olduğu saptanmıştır. Akut kalp yetersizliği olan hastalarda koroner arter hastalığının veya mevcut koroner arter hastalığının durumunu değerlendirmek için ne zaman koroner anjiyografi yapılması gerektiği hususunda bir kural yoktur. Klinik bulgusu olmayan kişilerde dobutamin stres ekokardiyografi ve miyokard perfüzyon sintigrafisi gibi ek testler ile hastalık araştırılmalıdır.
Son Güncelleme : 30.04.2021 08:01:17
Akut Kalp ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Akut Kalp Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Akut Kalp"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Akut Vajinit
Akut Vajinit
Akut VajinitKadın üreme organı olan vajinada beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar kızarıklık, iltihaplanma ve kokulu akıntı gelmesi gibi çeşitlilik gösterir. Akut vajinit enfeksiyonlara bağlı olarak vajinada meyda...
Akut Lenfadenit
Akut Lenfadenit
Akut Lenfadenit; Vücudun farklı bölgelerindeki lenf düğümleri ya da lenf iltihaplanmaları lenfadenit olarak adlandırılırlar. Akut ve Kronik olarak 2'ye ayrılır. Akut lenfadenit ani başlangıçlı ve karakterizedir. İnflamatuar özellik gösteren akut lenf...
Akut Nedir
Akut Nedir
Akut Nedir : Tıp bilimine göre akut, ya hızlı başlayan ya da kısa süreli anlamına gelen, bazende her ikisi anlamına gelen hastalıkları tanımlamak için kullanılır. Bu isim pek çok hastalığın tanımında kullanılır ve bu yüzden hastalık isimlerinde de y...
Akut Enfeksiyon
Akut Enfeksiyon
Akut enfeksiyon, Çok kısa sürede aniden meydana gelen bir enfeksiyon türüdür. Enfeksiyona yönelik yapılan tedavi ile akut enfeksiyon kısa süre içinde kontrol altına alınabilir. Aniden gelişen ve müdahale edildiğinde hemen tedavi edilebilen akut enfek...
Akut Ağrı
Akut Ağrı
Akut Ağrı, Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmişteki deneyimleri ile alakalı, duysal, hoş olmayan kişiye özel bir duygudur. Ağrı her zaman kişiye özneldir. Bu neden il...
Akut Batın
Akut Batın
Akut batın, herhangi bir travmaya bağlı olmayan, ani başlangıçlı ve karın ağrısının majör bulgu olduğu klinik bir tanımdır. Akut batın dediğimiz zaman cerrahi girişim gerektiren bir tabloyu ifade etmiş oluyoruz. Ancak cerrahi dışı nedenlerin de karın...
Akut Nazofarenjit
Akut Nazofarenjit
Akut nazofarenjit; Rhinovirüsler adlı virüs çeşidinin neden olduğu ve kendiliğinden bir hafta ile on gün arasında iyileşebilen, burunda akıntı, ateşlenme şeklindeki belirtiler gösteren bir enfeksiyon hastalığıdır. Hava vasıtasıyla, solunumla alınmış ...
Akut Larenjit
Akut Larenjit
Akut larenjit, çok faklı belirtiler ile ortaya çıkarak insanlarda sorun haline gelen bir hastalıktır. Bu hastalığın ortaya çıkardığı belirtiler, direk olarak kişilerde çok büyük etkilere neden olduğu için hastalıktan etkilene kişi, çok büyük rahatsız...
Akut Maksiller Sinüzit
Akut Maksiller Sinüzit
Akut maksiller sinüzit, her yaşta görülebilen bir sorun olsa bile çocuklarda çok fazla görülmemektedir. genellikle çocuklarda bu sorun olsa bile, etkilerini ergenlik dönemi sonrasında ortaya çıkaran bir hastalıktır. Akut maksiller sinüzit, aslında il...
Akut Gastroenterit
Akut Gastroenterit
Akut gastroenterit, barsakların iltihabi durumunu ifade etmekte olup, genellikle dışkının şeklinin değişmesi ve dışkı sayısının normalden daha az ve dışkının daha sıvı kıvamda olması durumudur. Akut gastroenterit genellikle yaz aylarında sıklığı artm...
Akut İshal
Akut İshal
Akut İshal,Mide ve bağırsakların iltihabi durumudur. Akut ishalde, ishalin yanı sıra bulantı, ateş, kusma ve karın ağrısı da. Hastalık genelde 10 günden kısa bir sürede düzelir. Akut ishal genellikle bir virus ya da bakteri tarafından oluşturulur. V...
Akut Pankreatit Diyeti
Akut Pankreatit Diyeti
Akut Pankreatit Diyeti: Pankreasın aniden ortaya çıkan iltihabıdır. Bu hastalık şiddetli kanamalara yol açabilen oldukça ciddi bir hastalıktır. O yüzden doktor muayenesine zamanında gitmeli ve tedavileri zamanında uygulanmalıdır. Pankreas hem iç salg...

 

Akut Vajinit
Akut Lenfadenit
Akut Nedir
Akut Enfeksiyon
Akut Ağrı
Akut Batın
Akut Nazofarenjit
Akut Larenjit
Akut Maksiller Sinüzit
Akut Gastroenterit
Akut İshal
Akut Pankreatit Diyeti
Bebeklerde Akut Faranjit
Akut Stres
Akut Sistit
Akut Koroner Sendrom
Akut Böbrek Yetmezliği
Akut Tonsillit
Akut Bronşit
Akut Faranjit
Akut Akciğer Ödemi
Akut Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
Akut Ürtiker
Akut Pankreatit
Akut Kolesistit
Bebeklerde Akut Bronşit
Akut Apandisit
Akut Sinüzit
Akut Hepatit B
Akut Myeloid Lösemi
Popüler İçerik
Bebeklerde Akut Faranjit
Bebeklerde Akut Faranjit
Bebeklerde akut faranjit, Faranjit kelimesinin anlamı Latince'de farenks(yutak) ve itis(iltihap) kelimelerinin birleşimiyle ifade edilen yutak bölgesi...
Akut Stres
Akut Stres
Akut Stres; Akut stres bozukluğu, travmatik bir durum sonrasında verilen ilk dönem tepkilerine verilen isimdir. Travmatik durum denildiği zaman, insan...
Akut Sistit
Akut Sistit
Akut Sistit, Aniden ortaya çıkan idrar şikayetleriyle başlayan mesane iltihabına sistit adı verilir. Hastalık, iyileştikten sonra kendini tekrarlamıyo...
Akut Koroner Sendrom
Akut Koroner Sendrom
Akut koroner sendrom, akut koroner sendrom hastaların acile ve hastaneye en fazla başvurma nedenlerinden biridir. Günümüzde en önemli sağlık sorunları...
Akut Böbrek Yetmezliği
Akut Böbrek Yetmezliği
Akut Böbrek Yetmezliği,Akut böbrek yetmezliğinde ana prensip uygun ve yeterli beslenmedir. Özellikle çocuklarda, iştahsızlık sorunları ve nedeniyle ağ...
Akut Tonsillit
Akut Tonsillit
Akut Tonsillit: Tonsil, boğazın her iki yanında bulunan bademcik adı da verilen dokulara verilen isimdir. Bu dokuların iltihaplanmasına da tonsillit d...
Akut Bronşit
Akut Bronşit
Akut Bronşit, Akut kelime anlamı olarak aniden ortaya çıkan yani kronik hastalıklar gibi aylar veya yıllar içinde oluşmayan bir hastalık terimidir. Br...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Akut Vajinit
Akut Lenfadenit
Akut Nedir
Akut Enfeksiyon
Akut Ağrı
Akut Romatizmal Ateş
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Akut Romatizmal Ateş
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022